Wednesday, December 20, 2017

Maayong Pasko "MR AND MRS"


 


CHORUS:

Maayong Pasko,(3X)kaninyo

MR & MRS. (2X)

Maayong Pasko kaninyo

Gikan pa kami sa halayong dapit

Ug karon pa kami nahi-abot

 

Kay pasko karong panahuna

Panahun sa paglipay-lipay

Gibaktas namo ang kadalanan

Aron mangita ug pinaskuhan

Kay aron kami malipay

Sa pinaskohan nga inyong ihatag

 

Lalalalala-Lalalalala-lalalalala-lalalala

Lalalalala-Lalalalala-lalalalala-lalala

 

Mag-awit kita ug magsayaw

Bisan ug lapoy kining lawas

Basin ra kita pa-abuton sa katuigan

Nga sama nia-ron

 

Lalalalala-Lalalalala-lalalalala-lalalala

Lalalalala-Lalalalala-lalalalala-lalala

 

Mag-awit kita ug magsayaw

Bisan ug lapoy kining lawas

Basin ra kita pa-abuton sa katuigan

Nga sama nia-ron

 

Easter Greetings From Holy Spirit

"Golden Celebrant"

"Dungog Ug Himaya"

"Hulog Ka Ng Langit"

"In His Time"

"Salamat Sa Dios"

"Thank You Lord"

"God Alone"

"As The Deer"

"We Will Magnify"

"God With Us"

" Sure Foundation"

"Stella Maris"

" Father Make Us One"

"Offering Of Love"

"By Your Side"

"Panginoon"

"Mapapalad"

"Inay"

"Bag-ong Paraiso"