Thursday, March 23, 2017

Gamhanan Ka Nga Dios


I

Simbahon ka O Dios
Daygon ka Jesus
Labaw ka sa tanan
Gamhanan ka nga Dios.

 
II

Gamhanan ka nga Dios
Gibuhat mo ang tanang mga butang
Pinaagi lang sa mga pulong mo
Namugna ang tanan
Gamhanan ka nga Dios.

 
III

Simbahon ka O Dios
Daygon ka Jesus
Labaw ka sa tanan
Balaan ka nga Dios.

 
IV

Balaan ka nga Dios
Tanan tuhod magapiko sa ngalan mo
Ug ang tanang kanasuran magasugid
Balaan ka nga Dios.

 
Repeat I

 
Repeat II

 
Repeat IV

 
Pinaagi lang sa mga pulong mo
Namugna ang tanan
Gamhanan ka nga Dios.

 
Ug ang tanan kanasuran magasugid
Balaan ka nga Dios
Gamhanan ka nga Dios.2x
Gamhanan ka

 


 

Easter Greetings From Holy Spirit

"Golden Celebrant"

"Dungog Ug Himaya"

"Hulog Ka Ng Langit"

"In His Time"

"Salamat Sa Dios"

"Thank You Lord"

"God Alone"

"As The Deer"

"We Will Magnify"

"God With Us"

" Sure Foundation"

"Stella Maris"

" Father Make Us One"

"Offering Of Love"

"By Your Side"

"Panginoon"

"Mapapalad"

"Inay"

"Bag-ong Paraiso"